កិត្តិយសនិងវិញ្ញាបនបត្រ

◆ GLOBALG.AP

Certificate វិញ្ញាបនប័ត្រ HACCP

◆វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO22000: ២០០៥

Organic មានការបញ្ជាក់សរីរាង្គដោយប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុន

Certificate វិញ្ញាបនប័ត្រ HALAL

License អាជ្ញាប័ណ្ណផលិតកម្មឱសថ

◆វិញ្ញាបនប័ត្រកូស៊ែរ


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង
<