• Chaga mushroom Powder

  Çaga kömelek tozy

  Inonotus obliquus diýlip atlandyrylýan Çaga, ak gaýa agaçlarynda ösýän dermanlyk kömelekdir.Esasan demirgazyk ýarym şarda 40 ° ~ 50 ° N giňişlikde ösýär, ýagny Sibir, Uzak Gündogar, Demirgazyk Europeewropa, Hokkaýdo, Demirgazyk Koreýa, Hytaýyň demirgazygyndaky Heilongjiang, Jilindäki Çangbai dagy we ş.m.
 • Coriolus Versicolor Powder

  “Coriolus” reňkli poroşok

  “Coriolus versicolor” - “Trametes versicolor” we “Poliporus versicolor” diýlip hem atlandyrylýar - dünýäde giňden ýaýran polipor kömelekidir.
  “Coriolus versicolor” Hytaýda düwnük keseliniň öňüni almak we bejermek üçin giňden kesgitlenen dermanlyk kömelekdir.“Coriolus” -yň dürli reňklerinden alnan maddalaryň dürli immun öýjüklerine stimulýator täsirleri we rak keseliniň ösmeginiň öňüni almak ýaly köp sanly biologiki işjeňligi görkezýändigi giňden subut edildi.
 • Shiitake mushroom Powder

  Şiitake kömelek tozy

  Şiitake kömelekleri (ylmy ady: Lentinus edodes) Japanaponiýada Şiitake diýilýär.Şiitake kömelekleri Hytaýda müňlerçe ýyl bäri ösdürilip ýetişdirilýär.Şiitake kömeleklerinde ylmy gözlegler bilen tassyklanan dürli biologiki işjeň maddalar bar.Immuniteti kadalaşdyrmakda, süňkleriň saglygyny ýokarlandyrmakda, holesterini peseltmekde we ýürek saglygyny ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýarlar.
 • Maitake Powder

  Maitake Pudrasy

  “Maitake” ýapon dilinde kömelek tansyny aňladýar, latynça ady: Grifola frondosa.Kömelegiň adamlar tebigatda tapylandan soň bagt bilen tans edenlerinden soň öz adyna eýe bolandygy aýdylýar, munuň ajaýyp bejeriş aýratynlyklary bar.
  “Grifola frondosa” -da ylmy gözlegler bilen tassyklanan dürli biologiki işjeň maddalar bar.Gan basyşyny peseltmekde, gan şekerini peseltmekde, immuniteti ýokarlandyrmakda, çişmä garşy we allergiýa garşy möhüm rol oýnaýarlar.
 • Cordyceps Sinensis Mycelia Powder

  Cordyceps Sinensis Mycelia Pudrasy

  Cordyceps militaris (ylmy ady: Cordyceps militaris) we Cordyceps sinensis (ylmy ady: Cordyceps sinensis), energiýa kömelegi diýlip hem atlandyrylýar, öýken we böwrekleri iýmitlendirmek we ýüregi goramak üçin Hytaý lukmançylygynda köplenç ulanylýar.
 • Lion’s Mane Mushroom Powder

  Lionolbarsyň kömelek tozy

  Lionolbarsyň gyrasy (Hericium erinaceus) dermanlyk kömelegiň bir görnüşidir.Adaty hytaý lukmançylygynda köpden bäri ulanylýan arslan ýoly goşmaça görnüşde giňden elýeterlidir.Ylmy gözlegler, arslanyň aýagynda antioksidantlar we beta-glýukan ýaly birnäçe saglygy goraýyş maddalarynyň bardygyny görkezýär.
  Lionolbarsyň kömelegi, ylmy gözlegler bilen tassyklanan dürli biologiki işjeň maddalary öz içine alýar.Aşgazany goramakda, beýniniň nerwlerini bejermekde, ýady we aň-düşünjäni ýokarlandyrmakda we ş.m. möhüm rol oýnaýar.
 • Wholesale Organic Ganoderma lucidum Extract

  Lomaý organiki Ganoderma lucidum ekstrakty

  Ganoderma lucidum ekstrakty, wagtynda ýygnan bişen täze miwe bedenidir.Guradylandan soň, Ganoderma lucidum poroşokynyň ýokary konsentrasiýasy bolan Ganoderma lucidum ekstrakt tozy almak üçin gyzgyn suw çykarmak (ýa-da alkogol çykarmak), wakuum konsentrasiýasy, spreý guratmak we beýleki amallary kabul edýär.
 • Organic Cell-wall broken Ganoderma lucidum Spore powder

  Organiki öýjük diwary döwülen Ganoderma lucidum Spore tozy

  Ganoderma sporalary, miweli bedenler ýetişenden soň Ganodermanyň gapagyndan çykýan tozan köpeliş öýjükleridir.Her sporanyň diametri bary-ýogy 5-8 mikron.Spora, Ganoderma polisakaridleri, triterpenoidler ganoderik kislotasy we selen ýaly dürli bioaktiw maddalara baýdyr.
 • 100% Natural Coriolus Versicolor Extract Trametes Versicolor Yunzhi Polysaccharides

  100% Tebigy Koriolus Dürli reňkli Ekstrakt Trametler Versunji Poliaskaridler

  “Coriolus versicolor” we “Poliporus versicolor” - dünýäde köp ýaýran polipor kömelekidir.“Birnäçe reňkiň” manysy, dürli reňkli dürli kömelekleri ygtybarly suratlandyrýar.Mysal üçin, görnüşi we köp reňkleri ýabany towugyň reňkine meňzeşligi sebäpli, T. wersiýasyna köplenç hindi guýrugy diýilýär.
 • Organic Ganoderma for Health Care Product

  Saglygy goraýyş önümi üçin organiki Ganoderma

  “GanoHerb” organiki ganoderma sinense dilimleri, täze saýlanan organiki ganoderma sinense miweli bedenlerinden täze saýlanan agaçdan kesilýär.Gowy dogralan dilimler ganoderma çaýyny taýýarlamakda, çorba bişirmekde we şerap demlemekde gönüden-göni ulanylyp bilner.Gündelik saglygy, berhiz bejergisini saklamak we sowgat hökmünde hödürlemek iň oňat saýlaw.1. Spesifikasiýa: 20kgs / guty 2. Esasy funksiýalar: Ulanyjylaryň janlylygyny iýmitlendirmäge we näsazlygy, üsgülewigi, demgysma, palpitasiýa we anoreksiýany ýeňletmäge kömek edip biler.3. Ulanyş we ...
 • Wholesale Price Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom Spore Oil Softgel

  Lomaý baha Ganoderma Lucidum Reishi kömelek spore ýagy ýumşak

  Bu spora ýagy, saýlamak, arassalamak, barlamak, pes temperaturaly fiziki diwarlary döwmek proseduralary arkaly öndürilen suwsuzlandyrylan sporalardan çykarmak üçin aşa CO2 çykarmak tehnologiýasyny ulanýar.
 • Organic Ganoderma lucidum Slices

  Organiki Ganoderma lucidum dilimleri

  Biziň kompaniýamyz, Ganoderma lucidum (ýa-da Reishi diýilýär) üçin Hytaýyň Milli standartynyň çyzgysy, Ganoderma lucidum (ýa-da Reishi diýilýär) iki esasy düzümi Ganoderma Lucidum (reishi) Polisakarid we Triterpene.
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
<