תקן לאומי

התחייבות לפיתוח תקנים לאומיים ובינלאומיים לגבי פטריית ריישי

בשנת 2007 מונה GanoHerb לקבוע את התקן הלאומי בתקני טכנולוגיה באיסוף ועיבוד אבקת נבגים Ganoderma. ובשנת 2012 עבר התקן הארצי את הבדיקה הרלוונטית והוצא. בשנת 2010, עם FujianFDA, שיאנג'ילו חידש את הרכב התקנים הלאומיים בתקני טכנולוגיה לאיסוף ועיבוד אבקת נבגים Ganoderma, בהם נכללים הסטנדרטים של תמציות אתנול תמצית מים וגנוודרמה.

 יותר מ 20 פטנטים לאומי של הפלה


שלח את הודעתך אלינו:

כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אותה אלינו